Kierownictwo naukowe:

Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

Patronat:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

PROGRAM W TRAKCIE TWORZENIA

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40