Kierownictwo naukowe:

Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

 

Patronat:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek, 16.11.2018

 

10:30-10:40

OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

10:40-13:20

SESJA I

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

10:40-11:05

45-letnia chora przyjęta do Kliniki Reumatologii z powodu bólów stawów, zmian martwiczych na stopach, stanów gorączkowych oraz wysokich wartości OB. i CRP
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

11:05-11:30

58-letni chory przyjęty do Kliniki z powodu bólów i obrzęków stawów nadgarstkowych oraz stawu MCP 2 i 3 palca ręki prawej, podwyższonymi wartościami OB. i CRP oraz nieobecnym RF i anty CCP
prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

11:30-11:50

Czy oczekiwania lekarzy i ich pacjentów wobec efektów leczenia biologicznego są zbieżne?
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Grant edukacyjny firmy Abbvie

11:50-12:15

56-letni chory z zespołem metabolicznym i hiperurikemią przyjęty w trypie pilnym do Kliniki Reumatologii z powodu masywnego obrzęku stawu kolanowego prawego z bardzo dużą bolesnością o nagłym początku

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

12:15-12:35

ŁZS-co widzi dermatolog
dr hab. n. med. Irena Walecka
Grant edukacyjny firmy Lilly

12:35-13:00

58-letnia chora przyjęta do Kliniki z powodu obrzęków całych rąk i objawów Raynauda o niewielkim nasileniu, stanów gorączkowych i łatwego męczenia się oraz stwierdzonych obecnych ANA w mianie 1:2560 o typie świecenia homogennym

prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

13:00-13.20

Dyskusja

13:20-14:00

Przerwa - lunch

14:00-16:00

SESJA II

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

14:00-14:25

74-letni chory zgłosił się do reumatologa z powodu nagłego bólu kręgosłupa podczas pracy na działce i próbie przeniesienia worka z ziemią

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

14:25-14:40

60-letnia chora przyjęta do Kliniki Reumatologii z powodu ogólnego osłabienia, bólów stawów, obrzęków palców rąk oraz objawu Raynauda
prof. dr hab. n. med.
Otylia Kowal-Bielecka

14:50-15:15

29-letnia chora skierowana do reumatologa przez specjalistę ginekologa z powodu 2-krotnych poronień i stwierdzeniu ANA w mianie 1:640
prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

15:15-15:40

55-letnia chora z bólami kręgosłupa, wywiadem zapalenia jelit i przeciwciałami anty-TIF-1 gamma

prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

15:40-16:00

DyskusjaDZIEŃ II - sobota, 17.11.2018

 

09:00-10:55

SESJA III

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

dr n. med. Maria Maślińska

09:00-09:25

62-letni chory na RZS o wieloletnim przebiegu z potwierdzonym zakażeniem HCV przyjęty do Kliniki Reumatologii z powodu bardzo dużej aktywności choroby na leczeniu imuranem po ostawieniu MTX z powodu pancytopenii

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

09:25-09:50

66-letnia chora zna RZS w trakcie leczenia Golimumabem zgłosiła się do Ośrodka Terapii Biologicznej z powodu konieczności nieplanowanego wcześniej zabiegu usunięcia macicy

dr n. med. Anna Felis-Giemza

09:50-10:10

RoActemra – optymalny wybór w 1 linii na podstawie danych RWD
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Grant edukacyjny firmy Roche

10:10-10:35

42-letnia chora przyjęta do Kliniki Reumatologii z powodu bólów drobnych stawów rąk z okresowymi obrzękami prawej ślinianki przyusznej
dr n. med. Maria Maślińska

10:35-10:55

Dyskusja

10:55-11:25

Przerwa

11:25-14:30

SESJA IV

Przewodniczący:

dr n. med. Anna Felis-Giemza

dr n. med. Maria Maślińska

11:25-11:50

18-letnia chora z rozpoznanym MIZS od 5 roku życia skierowana do Kliniki Reumatologii z powodu nawracających obrzęków stawów kolanowych i łokciowego prawego mimo stosowanego MTX w dawce 25 mg 1x w tygodniu
dr n. med. Anna Felis-Giemza

11:50-12:15

29-letnia chora przeniesiona do Kliniki Reumatologii z Oddziału Zakaźnego z powodu stanów gorączkowych z bólami gardła, obrzękami stawów nadgarstkowych i wysypki na tułowiu po wykluczeniu zakażenia

dr hab. n. med. Joanna Makowska

12:15-12.35

Nowe możliwości terapii spondyloartropatii - sekukinumab bloker IL17
dr Małgorzata Stasiek
Grant edukacyjny firmy Novartis

12:35-13:00

28-letni chory przyjęty do kolejnej Kliniki Reumatologii z powodu stwardnienia skóry tułowia i ramion z jej przebarwieniem

dr n. med. Maria Maślińska

13:00-13:20

Dyskusja

13:20-14:00

Przerwa - lunch

14:00-15:35

SESJA V

Przewodniczący:

prof. dr hab.n. med. Brygida Kwiatkowska

dr hab. n. med. Joanna Makowska

14:00-14:25

32-letnia chora z rozpoznanym TRU przeniesiona z Kliniki Reumatologii do Oddziału Nefrologicznego z powodu masywnych obrzęków kończyn dolnych i białkomoczu

dr n. med. Robert Małecki

14:25-14:50

77- letnia chora z bólami żuchwy i utrzymującymi się wysokimi wartościami OB i CRP
dr hab. n. med. Joanna Makowska

14:50-15:15

24-letni chory leczony przez neurologów z powodu rozpoznanej dyskopatii L5-S1 zgłosił się do reumatologa z powodu bardzo dużego nasilenia bólów kręgosłupa mimo stosowanego leczenie i rehabilitacji oraz podwyższonych wartości OB. i CRP.

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

15:15-15:35

Dyskusja

15:35

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40