Kierownictwo naukowe:
Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

Patronat:
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek, 24.11.2017


10:30-10:40

OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

10:40-13:00

SESJA I
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Małgorzata Wisłowska
prof. dr hab. med. Jerzy Świerkot

10:40-11:05

70-letnia kobieta z cukrzycą i miażdżycą tętnic obwodowych została skierowana do reumatologa z powodu bólów mięśni obręczy barkowej i biodrowej i stwierdzonym przez lekarza rodzinnego obecnym czynniku reumatoidalnym w wysokim mianie.
prof. dr hab. med. Małgorzata Wisłowska

11:05-11:30

65-letni otyły chory skierowany przez ortopedę do reumatologa z powody nawracającego od 2 lat obrzęku stawu skokowego lewego.
prof. dr hab. med. Jerzy Świerkot

11:30-11:50

Obecne możliwości hamowania progresji radiologicznej w spondyloartropatiach
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
Grant edukacyjny firmy Novartis

11:50-12:15

21- letnia kobieta skierowana do Kliniki Reumatologii przez lekarza dermatologa z powodu wysypki na skórze (po ekspozycji słonecznej) i utrzymującej się małopłytkowości
dr med. Iwona Dankiewicz-Fares

12:15-12:35

Leczenie bólu w gabinecie Reumatologa
dr med. Małgorzata Malec-Milewska
Grant edukacyjny firmy ACCORD

12:35-13:00

32-letnia chora na reumatoidalne zapalenie stawów od 4 lat leczona Enkortonem 10mg i Leflunomidem 20mg została przyjęta w trybie pilnym z powodu bardzo dużego zaostrzenia choroby z wysokimi wartościami OB., CRP. Chora schudła w ciągu ostatniego miesiąca 5 kg.
prof. dr hab. med. Jerzy Świerkot

13:00-13.20

Dyskusja

13:20-14:00

Przerwa - lunch

14:00-16:20

SESJA II
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
dr med. Iwona Dankiewicz-Fares

14:00-14:25

58-letni mężczyzna z zakażeniem HCV potwierdzonym metodą PCR zgłosił się do reumatologa z powodu silnych bólów i obrzęków drobnych stawów rąk ze sztywnością poranną.
dr med. Maria Maślińska

14:25-14:50

50-letnia kobieta została skierowana w trybie pilnym z oddziału internistycznego z powodu silnych bólów stawów ,wysokich wartości OB. i CRP, stanów gorączkowych oraz owrzodzeń na śluzówkach jamy ustnej i narządach płciowych.
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

14:50-15:15

56-letnia chora zgłosiła się do reumatologa z powodu bólów i obrzęku drobnych stawów rąk i stóp ze sztywnością poranną ponad 2 godziny i przypadkowemu wykryciu obecności ANA w mianie 1:2560 (badania zleconego przez endokrynologa z powodu choroby Hashimoto).
dr med. Maria Maślińska

15:15-15:40

44- letnia pacjentka przekazana do Kliniki Reumatologii ze Szpitala Zakaźnego, gdzie była hospitalizowana z powodu stanów gorączkowych, zapalenia płuc i opłucnej, obciążona wywiadem rodzinnym RZS
dr med. Iwona Dankiewicz-Fares

15:40-16:00

Dyskusja

DZIEŃ II - sobota, 25.11.2017

09:00-11:20

SESJA III
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka
dr med. Anna Felis-Giemza

09:00-09:25

19-letni chory z rozpoznanym MIZS w wieku 8 lat w remisji od 4 lat przyjęty do Kliniki Reumatologii z powodu nawracających obrzęków stawów kolanowych oraz obrzęku palca 3 stopy prawej.
dr med. Anna Felis-Giemza

09:25-09:50

44-letnia chora przeniesiona z Kliniki Pulmonologii do Kliniki Reumatologii z powodu rozpoznanego włóknienia płuc oraz stwierdzonych przeciwciał ANA w wysokim mianie
prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka

09:50-10:10

Metotreksat i leflunomid to skuteczna metoda na remisję w RZS
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
Grant edukacyjny firmy MEDAC

10:10-10:35

18-letni mężczyzna uprawiający kolarstwo od 8 miesięcy leczy się nieskutecznie u neurologa z powodu bólów kręgosłupa i wykrytej w MRI dyskopatii L4-L5 został skierowany na konsultację do reumatologa z powodu obrzęku 3 palca ręki lewej.
dr med. Małgorzata Tłustochowicz

10:35-11:00

30-letnia chora na TRU rozpoznany od 2 lat leczona hydroksychlorochiną, imuranem i enkortonem zgłosiła się do lekarza reumatologa z powodu zajścia w ciążę.
prof. dr hab. med. Marzena Olesińska

11:00-11:20

Dyskusja

11:20-11:50

Przerwa

11:50-14:10

SESJA IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Maria Majdan
prof. dr hab. med. Marzena Olesińska

11:50-12:15

28-letnia chora na RZS od 3 lat leczona z powodu dużej aktywności choroby Metotreksatem i Certolizumabem chce zajść w ciążę.
dr med. Anna Felis-Giemza

12:15-12:40

24-letni chory gorączkujący do 38 st. C od kilku dni zgłosił się do reumatologa z powodu silnych bólów stawów i krwotocznej wysypki na podudziach.
prof. dr hab. med. Maria Majdan

12:40-13.00

Skuteczność adalimumabu w różnych obszarach terapeutycznych
dr med. Małgorzata Tłustochowicz
Grant edukacyjny firmy ABBVIE

13.00-13:25

28-letni mężczyzna po przebytym zapaleniu żył głębokich podudzi został przeniesiony do Kliniki Reumatologii z oddziału Chirurgii Naczyniowej z powodu wysypki, osłabienia, stanów gorączkowych i obrzęków rąk.
prof. dr hab. med. Marzena Olesińska

13:25-13:45

Skuteczność tocilizumabu u chorych na RZS z czynnikami złej prognozy
prof. dr hab. med. Maria Majdan

Grant edukacyjny firmy ROCHE

13:45-14:10

32-letnia chora leczona przez gastroenterologa z powodu bólów brzucha o niejasnej etiologii została skierowana do reumatologa z powodu osłabienia, bólów mięśni i stawów, okresowych bólów głowy oraz obecnych przeciwciał ANA w mianie 1:80.
prof. dr hab. med. Małgorzata Wisłowska

14:10-14:30

Dyskusja

14:30-15:00

Przerwa - lunch

15:00-17:50

SESJA V
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

15:00-15:25

78-letni mężczyzna po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lewego wykonanej 2 lata temu z powodu złamania podgłówkowego szyjki kości udowej lewej po potknięciu się o dywan i upadku w domu zgłosił się do reumatologa z powodu silnego bólu kręgosłupa L-S.
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko- Grant edukacyjny firmy AMGEN

15:25-15:50

32-letnia chora przyjęta do Kliniki Reumatologii z powodu bólów stawów, ogólnego osłabienia, podwyższonych wartości OB. i utrzymującego się krwinkomoczu oraz leukocyturii.
prof. dr hab. med. Maria Majdan

15:50-16:15

55-letnia pacjentka zgłosiła się do reumatologa z powodu bólów stawów i postępujących trudności w chodzeniu
prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka

16:15-16:40

60-letnia chora z rozpoznanym od wielu lat RZS leczonym metotreksatem oraz z łuszczycą krostkową stóp zgłosiła się do reumatologa z powodu narastania poziomu aminotransferaz w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

16:40-17:00

Dyskusja

17:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, ROZDANIE CERTYFIKATÓW

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40